lexnelogo

Lexne AB har Sveriges bredaste sortiment av vapen för film och teater. Vi är det enda företaget i Sverige som har permanent, rikstäckande tillstånd att använda alla olika sorters vapen vid alla typer av produktioner.

Vi arbetar med många olika produktioner, stora som små, stor som liten budget. Från etablerade produktionsbolag till nystartade och elevprojekt.
Alla produktioner förtjänar bra effekter.
Vi hjälper vi dig till den bästa lösningen.

Anders Lexne har mer än
40 års erfarenhet av och gedigen kunskap om vapen (utbildad vapentekniker)
och olika specialeffekter vid filminspelning och på scen.
Han är väl förtrogen med hur polis och militär, jägre och sportskyttar hanterar vapen i olika situationer.

Val av vapen 
Kunnig handledning för val av rätt vapen och effekt

Specialeffekter
Olika  effektpatroner, squibb och viss stuntkoordinering

Instruktion
Skådespelare får instruktion och kan agera fullt ut.

Säkerhet är A och O.
Vi ansvarar för skådespelares och teamets trygghet