lexnelogo

Anders Lexne har ett unikt permanent tillstånd som ger rikstäckande rätt att använda alla typer av vapen vid inspelning och produktion av film, tv och på teater. (licens nr. 551-8213-98-0201)

Separat tillstånd för varje inspelningstillfälle behöver därför inte sökas. Vi hanterar all erforderlig information och kommunikation med myndigheter i samarbete med produktionsledningen.

Vapenlagen reglerar hur varje vapen får användas, och det är viktigt att känna till denna och hur den kan påverka t ex en inspelning.

Vapenlagen anger följande:
"Varje utfärdad tillstånd för ett vapen är specificerad med vapentyp, fabrikat, kaliber, tillverkningsnummer och användningsområde. Ett jaktvapen får endast användas vid jakt, träning och tävling. Det får transporteras från godkänd förvaring till och från dessa platser för användning enbart enligt utfärdat tillstånd. En jägare får inte ta med eller använda sitt jaktvapen vid några andra tillfällen.
Detta gäller även för personer med licens för enhandsvapen, handlare med tillstånd för handel med vapen och samlare. Inte ens polis eller militär med eget vapen undantas från dessa regler.
Varje användning i annat sammanhang än enligt utfärdad licens är olaglig, dvs i princip likställt med olaga vapeninnehav. Licensinnehavaren riskerar att få sitt tillstånd förverkat och i förlängningen få övriga vapentillstånd omprövade."