lexnelogo

Alla typer av vapen
Vi har i princip alla typer av vapen. Olika i funktion, storlek, utförande och finish. Oftast fler av samma typ.
Från flintlås (1700-tal) och slaglås (1800-tal), till dagens moderna pistoler, revolvrar, jaktgevär, hagelgevär, automatvapen mm. Vi har såväl licenspliktiga vapen som attrapper till filmvapen och teatervapen.

På följande sidor finns många, men inte alla, med på bild. Kontakta oss om du saknar eller undrar något.

Säkerhet
Våra vapen är modifierade för att ge visuellt riktiga skjuteffekter och kan ej avlossa skarpa skott. Det ger säkerhet och trygghet för skådespelare och team.

Riktiga vapen
Ger autenticitet, verklighetskänsla och trovärdighet. En skådespelare får känslan för rörelsen i vapnet, och bästa möjligheten till inlevelse och realism i sin rollprestation.

Riktiga vapen ger en absolut realistisk mynningsflamma och fungerar i övrigt som om det är ett riktigt skott. De är dock licenspliktiga och en särskild utformad licens krävs för att använda dem annat än på skjutbana, tävling eller jakt. Läs vidare på sidan "vapenlagen".Lösenord för inlogg bilder: Kontakta Anders Lexne. Ring 070 553 96 48 eller mejla anders@lexne.se