lexnelogo

Event
Vi gör effekter av olika slag vid scenframträdanden utöver teater. Bland andra har vi haft nöjet att framträda med Joe Labero.

Vi kan även göra seriösa arrangemang för grupper och företag.
Med den tillgång vi har till olika skjutanläggningar, kan vi erbjuda instruktioner och olika upplevelser med säker hantering.