lexnelogo
Instruktion och handledning av skådespelare
Vi visar hur vapnet fungerar och hanteras i verkligheten och i olika situationer.
Skådespelaren får en känsla för hur han/hon kan utnyttja möjligheterna att agera,
när vapnets funktion och verkliga rörelser provats.
Vi ser till att skådespelaren känner sig trygg och vapenhanteringen blir naturlig.

Vi erbjuder flera olika möjligheter till instruktion och handledning

På set - vapnets funktion och hur det hanteras. Skådespelare som ska avfyra vapen i enstaka scener får även prova några effektskott och känna hur vapnet fungerar.
På skjutbana - vi har tillgång till flera olika banor efter vapentyp. Skådespelaren får möjlighet att lära sig en helt naturlig hantering till omfattande roller och scener.
Hos oss - när fokus är på kunskap om, och hantering av, olika vapentyper. I lugn och trygg miljö kan effektskott avlossas. Nybörjare kan verklighetstroget agera expert.