lexnelogo

Säkerhet
Det är viktigt att vara medveten om hur effektpatroner och lösa skott fungerar. Säkerheten ska alltid vara på högsta nivå.

Efterlysning
Du som till äventyrs upptäcker att du har hand om ett eller flera par av Lexnes hörselkåpor, hör av dig.
Vid återlämnande utlovas stor glädje! Rätt som det är, är det nätt intill tomt i lådan igen...

Vi ansvarar på plats för all säkerhet med vapen, ammunition och rätt hantering. För såväl skådespelarnas som teamets trygghet.